Adatvédelem

Adatvédelmi elvek

1. A felhasználó a jelentkezési adatlap kitöltésével hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

2. A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatait tartja nyilván a Felhasználónak, amelyek az azonosításához, a vele való kapcsolatteremtéshez, az általa megrendelt áru házhozszállításához és a vele való elszámoláshoz, továbbá az általa kibocsátott számla kezeléséhez és könyveléséhez szükséges.

3. A személyes adatok kezelésekor a Szolgáltató az 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

4. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a Felhasználó a róla tárolt adatokat bármikor módosíthassa, vagy regisztrációját törölhesse.

5. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért, vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az oldalhoz való hozzáférés folyamatos legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztését okozza.